فروش مال غیر با قولنامه و مبایعه نامه

فهرست محتوا
مجازات فروش مال غیر با قولنامه جرم

به طور کلی فروش مال غیر با قولنامه و اسناد رسمی و عادی جرم محسوب شده و در قانون اساسی کشور ما قوانینی برای رسیدگی به این جرایم تصویب شده اند. این جرایم نوعی کلاهبرداری محسوب می شوند و در دسته کلاهبرداری های ارتکابی قرار می گیرند. قانونگذاران برای پیشگیری از ارتکاب این دسته جرایم و تحکیم مالکیت اموال بقیه مردم، قوانینی در این حوزه وضع کرده و با متخلفین برخورد کرده اند.

در این زمینه نوع و روش ارتکاب تفاوتی در اصل پرونده به وجود نمی آورد و فلسفه های قانونی را تغییر نمی دهد. هر یک از این جرایم اعم از رسمی یا عادی با مجازات های قانونی رو به رو می شوند. برای رسیدگی به این امور به روابط اشخاص به عنوان خریدار و فروشنده در اموال منقول و غیر منقول رسیدگی خواهد شد. در ادامه به قوانین مربوط به فروش مال غیر رسیدگی می کنیم.

تفاوت قولنامه و مبایعه نامه

برای مباحث حقوقی قولنامه قول و قرارها و توافقاتی است که مابین دو یا چند نفر منعقد می شود و عقد قرارداد اصلی به زمانی در آینده موکول می گردد. در حقیقت قولنامه را می توان نوعی پیش قرارداد و یا حتی پیش توافق محسوب نمود. این در حالی است که در نگاه عامیانه قولنامه و یا مبایعه نامه، قراردادی جامع و کامل تلقی می گردد که انجام شده و توافقی نهایی صورت گرفته است.

قولنامه و مبایعه نامه تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند و می توان هر دو را به یک منظور به کار برد. قولنامه از ترکیب دو واژه قول و نامه تشکیل شده است که مفهوم آن قول کتبی بین طرفین معامله است تا احتمال فراموشی و یا اشتباه را به صفر برساند. مبایعه نامه نیز از ترکیب دو واژه بایع و بیع تشکیل شده که به معنی مشتری و فروشنده است.

تنظیم قولنامه و مبایعه نامه در دفاتر اسناد رسمی انجام نمی گیرد به همین دلیل هر دو در گروه اسناد عادی قرار گرفته و امکان جعل و یا رد شرایط آن از سوی طرفین زیاد است. از لحاظ قانونی نیز هر دوی این موارد یکی بوده و تفاوتی بین آنها وجود ندارد. البته در دادگاه قولنامه و مبایعه نامه اعتبار قانونی دارند و می توان طرفین را به رعایت تعهدات آنها وادار نمود.

فروش مال غیر با قولنامه جرم
شکایت فروش مال غیر با قولنامه

قانون فروش مال غیر با قولنامه

فروش مال غیر با قولنامه بر مبنای قانون مصوب در 5 فروردین ماه سال 1308 مجازات هایی را به دنبال دارد که در هر یک از مواد قانونی مربوطه به گونه ای خاص تعریف می شوند. برخی از این مواد قانونی را در زیر مشاهده می کنید:

در شرایطی که فرد بداند مال غیر مال دیگری است و با علم به این موضوع، اموال منقول و غیر منقول را به دیگری منتقل کند، شامل مجازات های تعیین شده در ماده قانونی 238 قانون عمومی خواهد شد. در این شرایط مالک باید ظرف مدت یک ماه پس از حصول به انتقال مال غیر به خود، مراتب امر را اطلاع داده و به دوائر دولتی مراجعه کند. هر یک از دوائر دولتی ملزم به رسیدگی به اظهاریه های صادر شده هستند و باید بدون فوت وقت به پرونده رسیدگی کنند.

فروش مال غیر با قولنامه

فروش مال غیر با قولنامه در زمره فروش با اسناد عادی قرار می گیرد. قولنامه به خودی خود بیع محسوب می شود و نه وعده انجام معامله. این روش در معاملات به منزله انعقاد بیع است و هیچ تعهدی برای معامله در آینده ایجاد نخواهد کرد. به همین خاطر در شرایطی که فردی با استفاده از قولنامه اقدام به فروش مال غیر می کند، باز هم جرم او محقق می شود. در خصوص فروش مال غیر تنها شرایطی که مربوط به فروش با اسناد عادی است، جرم انگاری نشده و در خصوص اسناد عادی هم صدق می کند.

بسیاری از اسناد منقول و غیر منقول هیچ گونه سند رسمی ندارند و معامله آن ها تنها با استفاده از قولنامه انجام می شود. در صورتی که شخصی با به کارگیری این اسناد رسمی برای انتقال یا فروش مال غیر اقدام کند، مجرم محسوب می شود. در ماده قانونی تعیین شده برای رسیدگی به این جرایم هیچ شرایطی برای رسمی یا عادی بودن سند مربوطه تعیین نشده است و این معاملات غیر قانونی با استفاده از قولنامه ها قابل پیگیری خواهند بود.

فروش مال غیر خودرو با قولنامه

خودرو را می توان در گروه اموال منقول به شمار آورد. فروش مال غیر با قولنامه جرمی است که در هر دو مورد اموال منقول و غیرمنقول می تواند مورد پیگیری قرار بگیرد. در مورد فروش مال غیر خودرو با قولنامه بهتر است اشاره کنیم در صورت اطلاع خریدار از عدم مالکیت فروشنده، وی نیز به عنوان معاون جرم شناخته خواهد شد.

مالک خودرو به محض اطلاع از فروش خودروی خود توسط شخص دیگر باید اقدام به تنظیم اظهارنامه کند و به این وسیله خریدار را از مالکیت خود مطلع نماید. در صورتی که مالک اصلی از تنظیم اظهارنامه خودداری نماید، بر اساس قانون به عنوان معاون جرم شناخته خواهد شد.

چه کسی می تواند شکایت فروش مال غیر با قولنامه را مطرح نماید؟

پرونده هایی با موضوع فروش مال غیر با قولنامه در حالت کلی می توانند دو شاکی داشته باشند:

  1. مالک اصلی: مالک اصلی به عنوان مالک بزه دیده ای می باشد که مال وی مورد خرید و فروش قرار گرفته است. به همین دلیل مالک اصلی می تواند شکایت خود را با عنوان فروش مال غیر با قولنامه تنظیم نماید.
  2. خریدار: خریدار ناآگاهی که ندانسته و بی خبر اقدام به خرید مال غیر با قولنامه نموده نیز می تواند طرح دعوی نماید. اقامه دعوی و تنظیم شکایت نامه از سوی خریدار کاملا قانونی بوده و قابل بررسی می باشد. البته این در صورت بی اطلاعی خریدار می باشد ولی اگر فروشنده و خریدار تبانی کرده باشند، مالک اصلی می تواند شکایت خود را بر علیه هر دوی آنها تنظیم نماید.

در ادامه بخوانید: هزینه دادرسی دعاوی ملکی

جهت آشنایی بیشتر با وکیل دادگستری کلیک نمایید

اثبات جرم فروش مال غیر با قولنامه

برای اثبات جرم فروش مال غیر با مبایعه نامه باید مانند دعاوی کیفری و جرایم دیگر دلایل محکم و محکمه پسند ارائه کنید. زیرا در صورتی که دلایل کافی برای ارائه به محکمه در اختیار نداشته باشید ادعای شما اساس و پایه ای نداشته و صرفا به حالت یک ادعا باقی خواهد ماند.

پیشنهاد می کنیم برای این کار با بهترین وکیل ملکی شیراز در خصوص تنظیم شکایت فروش مال غیر با قولنامه مشاوره کنید. این کار در گام های نخست طرح شکواییه می تواند بسیار حائز اهمیت باشد.

مجازات تعیین شده برای فروش مال غیر با قولنامه

در خصوص فروش مال غیر با قولنامه بسته به نوع جرایم صورت گرفته مجازات هایی برای متخلفین تعیین خواهد شد. قانون گذاران سختی خود را برای مبارزه با این جرایم نشان می دهند. برای رسیدگی به این پرونده ها در وهله اول مال باخته شکایات خود را به صورت رسمی مطرح کرده و در دادگاه های امور کیفری ثبت می کند.

سپس پرونده به بخش دادسرای محل وقوع تنظیم قولنامه انتقال داده شده و روند قانونی پرونده پشت سر گذاشته می شود. سپس مجازات های تعیین شده برای مجرم پرونده اعلام می گردند. برخی از مجازت های مربوط به پرونده های فروش مال غیر با قولنامه به شرح زیر هستند:

  • مجازات حبس و زندان به مدت یک سال تا هفت سال
  • پرداخت مجازات های نقدی به اندازه مالی که دریافت کرده اند.
  • بازگرداندن اموال یا به اصطلاح قانونی رد مال
  • در شرایطی که مجرم کارمند دولتی باشد، حکم انفصال او از خدمت صادر می شود و دیگر نمی تواند به شغل خود باز گردد.

هر یک از مجازات های نام برده شده بسته به نوع جرایم صورت گرفته و شدت و بزرگی آن ها اعمال خواهند شد. همچنین با توجه به موارد ذکر شده فروش مال غیر با قولنامه در نزد قاضی جرم شناخته می شود و باید مورد رسیدگی قرار بگیرد. البته برخی با توجه به حالت پیش قراردادی قولنامه، واگذاری و خرید و فروش مال غیر را جرم نمی دانند. 

در صورتی که چنین تصوری از ریشه اشتباه است. از دید جرم شناسی فروش مال غیر با مبایعه نامه هیچ تفاوتی با فروش مال غیر با سند رسمی ندارد و هر دو باید در محضر دادگاه مورد رسیدگی قرار بگیرند.

همچنین بخوانید: اعتراض به دستور فروش ملک مشاع

مجازات فروش مال غیر با قولنامه جرم
جرم فروش مال غیر با قولنامه

آیا مجازات فروش مال غیر با قولنامه قابل گذشت می باشد؟

در مواردی ممکن است شاکی خصوصی پرونده، گذشت نماید و به این علت مجازات و تعقیب مجرم متوقف گردد. اما در برخی مواقع نیز ممکن است قابل گذشت بودن جرم تنها به معنی کاهش میزان مجازات تلقی گردد. در چنین مواقعی پرونده با گذشت شاکی نه تنها متوقف نخواهد شد بلکه با جاری بودن پرونده، مجرم مجازات خواهد شد.

در مورد مجازات فروش مال غیر با قولنامه نیز باید اشاره کنیم که در صورت ارزش گذاری مال فروخته شده تا 100 میلیون تومان امکان گذشت وجود دارد، ولی برای اموال بیشتر از 100 میلیون تومان باید آن را غیرقابل گذشت در نظر بگیرید.

تاثیر فروش مال غیر با قولنامه بر جامعه

فروش مال غیر با قولنامه سبب کسب سود و ثروت کاذب برای متخلفین خواهد شد که اثرات منفی بر همه ابعاد جامعه بر جای می گذارد. این روش غیر قانونی اعتبار بسیاری از معاملات را زیر سوال می برد. این مسئله باعث شده که بسیاری از سرمایه گذاران را به روش های قولنامه ای برای انجام معاملات خود اعتماد نداشته باشند.

به علاوه انجام این روش های غیر قانونی انتقال اموال، سبب تضییع حق بسیاری از افراد در جامعه خواهند شد. در برخی شرایط امکان احقاق حق ضایع شده نیز به سهولت انجام نمی شود و این مسئله مشکلاتی برای افراد به همراه خواهد داشت. به همین خاطر در قانون اساسی کشور ما راهکارهای بسیاری برای مبارزه با این جرایم ارائه شده اند. همچنین قوانین تصویب شده در این حوزه مجازات هایی برای متخلفین در نظر دارد.

نقش وکیل برای پیشگیری از فروش مال غیر با قولنامه

در برخی از پرونده های فروش مال غیر، جرایم صورت گرفته به دلیل سهل انگاری مالک واقعی در زمان ثبت سند ایجاد می شوند. به همین خاطر حضور وکلای کاردان این حوزه تا حد قابل توجهی از بروز این جرایم پیشگیری می کند. در صورت حضور وکلا دعاوی مربوط به فروش مال فیر نیز به شدت کاهش می یابند و میزان جعل اسناد اموال منقول و غیر منقول نیز کمتر می شود.

چگونه می توان پرونده شکایت فروش مال غیر را به وکیل سپرد؟

همیشه بهترین افراد برای انجام هر کاری، افرادی خواهند بود که از تخصص لازم در زمینه مورد نظر برخوردار باشند. در زمینه شکایت فروش مال غیر با قولنامه نیز بهترین و مناسب ترین وکلا، افرادی هستند که در این حوزه از دانش و تخصص کافی برخوردار باشند. برای انتخاب بهتربن وکیل ملکی شیراز در این زمینه باید به چند مورد مهم و اساسی دقت نمایید که مهم ترین آنها عبارتند از:

  • از چند وکیل خبره در این حوزه قیمت گرفته و رزومه آنها را بررسی کنید.
  • هزینه مشاوره اولیه را جویا شوید.
  • به چند وکیل در مورد پرونده خود پیشنهاد دهید.
  • بیشتر وکلای معتبر دارای وب سایت هستند که می توانید با مراجعه به سایت و بررسی امتیاز کاربران از چگونگی کار و موفقیت های وی مطلع شوید.
پیمایش به بالا
به بالا بروید