ابرا مهریه در قبال حق طلاق چیست؟

فهرست محتوا
ابرا مهریه در قبال حق طلاق چیست

ابرا مهریه چیست؟

در دادگاه های خانواده ابراء مهریه توسط زوجه یکی از شایع ترین اقداماتی است که انجام می شود. در پاسخ به سوال ابرا مهریه چیست باید بگوییم که در صورتی که زوجه بخواهد از شرایط بخشنامه جدید طلاق توافقی استفاده کند، از قابلیت ابرا مهریه در قبال حق طلاق استفاده کرده و همه یا بخشی از مهریه خود را به زوج می بخشد. ابرا از مهریه در کلیه صورتجلسات مربوطه نوشته شده و به امضای طرفین می رسد. به عبارت بهتر در شرایطی که زوج حاضر به طلاق نباشد، زوجه با بخشش مهریه خود، کراهت خود از مرد را نشان می دهد. به این ترتیب در اقناع وجدان قاضی نیز تاثیر گذار خواهد بود.

تنظیم مدارک ابرا مهریه در دفاتر اسناد رسمی

ابرا مهریه در قبال حق طلاق اغلب به صورت رسمی انجام می شود. در این فرایند زوجین معافیت زوج از پرداخت مهریه را در دفاتر اسناد رسمی ثبت کرده و سند مربوط به آن را به صورت قانونی دریافت می کنند. دفترخانه در این اسناد درج می کند که زوجه به صورت توافقی همه یا بخشی از مهریه خود را ابرا کرده است. در صورتی که این اسناد به صورت رسمی ثبت شوند، زوجه دیگر حقی برای دریافت همه یا بخشی از مهریه ابرا شده نخواهد داشت و ادعایی نیز نمی کند. سند اقرارنامه مربوط به این فرایند نیز در دفترخانه ها ثبت می شود.

ابرا مهریه در قبال طلاق گاها در دادگاه نیز تنظیم خواهد شد. این فرایند طی صورتجلسه های تنظیم شده در دادگاه انجام شده و زوجه تصمیم خود را در خصوص ابراء مهریه اعلام می دارد. این روش ابرا نیز اعتبار مورد نیاز را دارد. در صورتی که زوجه در برابر شرط طلاق از مهریه خود گذشت کند، باید ثبت طلاق نیز در اسناد رسمی تعیین شده انجام شود. در این صورت ثبت طلاق قطعی است و زوج نمی تواند ادعایی در این زمینه داشته باشد.

همچنین بخوانید: استرداد جهیزیه با سیاهه

ابرا مهریه در قبال حق طلاق

ابرا مهریه با اسناد عادی در قبال طلاق

ابرا مهریه چیست؟ این فرایند اغلب برای گرفتن حکم طلاق از زوج از طریق زوجه انجام می شود. اغلب زوج ها ابراء مهریه را در دفاتر اسناد رسمی انجام می دهند. به این ترتیب مندرجات اسناد درج شده مطمئن تر خواهد بود. اما در برخی شرایط امکان تنظیم اسناد رسمی نیز وجود دارد. اسناد عادی توسط زوجین اعلام می کنند که زوجه قصد ابرا مهریه خود را دارد. در این صورتجلسات قرارهایی که مبنی بر طلاق طرفین باشد نیز درج می شوند و زوج در این خصوص تعهدات خود را ثبت می کند.

البته در برخی شرایط نیز زوجه قصد جدایی ندارد و اسناد مربوطه تنها برای ابراء مهریه تنظیم می شوند. این نوشته های عادی نیز برای ابرا مهریه در قبال حق طلاق یا بدون حق طلاق محکمه پسند خواهند بود.

تنظیم اقرار نامه برای ابرا مهریه در قبال حق طلاق

ابرا مهریه در قبال طلاق در دفاتر اسناد رسمی با روش های مختلفی انجام می شود. در صورتی که بخواهند هزینه تنظیم اسناد ابرا مهریه را کاهش دهند، اقرارنامه های مربوط به این فرایند را تنظیم می کنند. این اقرار نامه ها نیز به اندازه اسناد رسمی مربوط به این فرایند اعتبار دارند و در دادگاه های مربوطه مورد استفاده قرار می گیرند. این اقرارنامه ها گاها خارج از دفاتر اسناد رسمی نیز ثبت می شوند. در این اقرارنامه ها نیز در خصوص تعهدات طرفین در پی ابرا مهریه مطالبی درج می شود.

مزایای استفاده از خدمات وکیل مهریه

ابرا مهریه در قبال حق طلاق یک شرایط خاص و حساس است. در این وضعیت حضور یک فرد آگاه و با تجربه مزایای بی شماری برای زوج و زوجه به همراه دارد. به همین خاطر توصیه می کنیم، برای جلوگیری از بروز خسارت در جریان پرونده دعاوی مهریه شیراز، از یک وکیل مهریه کمک بگیرید. بهترین وکیل شیراز به عنوان مشاور نیز خدماتی را به موکلین ارائه می دهد. بسیاری از خانم ها در سال های اخیر برای دریافت حکم طلاق، مهریه خود را بدون سند و مدرک به همسر بخشیده اند. اما پس از بخشش مهریه باز هم موفق به دریافت حکم طلاق نشده اند. در این شرایط در دست داشتن اسناد رسمی از بروز این مشکلات پیشگیری خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: همه چیز در رابطه با انحصار وراثت

ابرا مهریه در قبال حق طلاق

آیا ابرا قابلیت رجوع دارد؟

عده ای از متقاضیان می پرسند شرایط رجوع از ابرا مهریه چیست؟ باید گفت که ابرا مهریه به طور کامل غیر قابل رجوع است. ارائه سندهای رسمی ابرا، به منزله سقوط تعهدات طرف مقابل خواهد بود. این کار هر گونه تعهدی را از دوش زوج بر می دارد و زوجه قادر به هیچ گونه ادعایی در این زمینه نخواهد بود. به همین خاطر اغلب توصیه می شود که زوجه باید پیش از ثبت اسناد ابرا مهریه با کارشناسان مربوطه مشورت کرده و اطلاعات خود را تکمیل کند.

به علاوه اسناد مربوط به این فرایند باید در مراکز معتبر ثبت و ضبط شوند. در این زمینه نکات و قوانینی نیز وجود دارند که مورد توجه قرار می گیرند. اگر که این اسناد تهیه شده و به دادگاه ارائه شوند و دادگاه بر مبنای اسناد ابرا و در پی آن رضایت زوج برای طلاق حکم طلاق را صادر کند، زوجه دیگر ادعایی در خصوص مهریه نخواهد داشت.

در این شرایط صیغه طلاق جاری شده و مهریه ابرا شده نیز به زوج تعلق نمی گیرد. اما در صورتی که حکم دادگاه پس از ارائه برگه ابرا صادر شود، اما صیغه طلاق جاری نشده و از مهلت قانونی دادگاه برای طلاق بگذرد، اسناد ابرا نیز بلااثر می شوند. به این ترتیب باید به این موارد برای استفاده از سند ابرا توجه داشته باشید.

جمع بندی نهایی

در این مطلب در رابطه با شرایط ابرا مهریه در قبال طلاق و روند اجرای این فرایند اطلاعاتی را بررسی کردیم. در قانونی کشور ما حق طلاق بر عهده زوج است. گاها خانم ها برای موافقت آقا با طلاق از شرایط ابراء مهریه در قبال تعهد زوج برای طلاق استفاده می کنند. اما بر اساس قانون جدید مهریه این فرایند باید به صورت قانونی انجام شود تا برای دو طرف پرونده مشکل ساز نشود. استفاده از خدمات دفاتر اسناد رسمی در خصوص تنظیم سند ابرا، اقرارنامه و… . این فرایند را به صورت قانونی پیش می برد. همچنین در صورت عدم دسترسی به خدمات این دفترخانه ها باید اسناد عادی با شرایط قانونی بین طرفین ثبت شوند.

به بالا بروید