جرم مشروبات الکلی برای بار اول در ماشین * خانه

فهرست محتوا
مجازات جرم حمل و نگهداری مشروبات الکلی

جرم نگهداری مشروبات الکلی با مجازات های مختلفی رو به رو می شود که بسته به شرایط نگهدارنده این مواد ممنوعه تعیین می شود. در این زمینه قوانین دقیقی وضع شده که به این دسته جرایم رسیدگی می کنند. در قانون مجازات اسلامی حتی حق شکایت از جرم حمل مشروبات الکلی نیز برای شهروندان در نظر گرفته شده است. برای ادامه این گزارش از بهترین وکیل شیراز در خصوص مجازات تعیین شده برای این دسته جرایم مواردی را بررسی می کنیم.

قوانین مربوط به جرم حمل و نگهداری مشروبات الکلی

مجازات نگهداری مشروبات الکلی بر اساس قوانین مختلفی تعیین می شود. در این زمینه از ماده قانونی 702 برای تعیین این قبیل مجازات ها استفاده می کنند. بر مبنای این قانون هر کس هر مقدار از این مواد غیر قانونی را حمل کند، به شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد. مجازات نقدی تعیین شده برای این افراد خاطی نیز به اندازه 5 برابر حد عرف تجاری کالای خریداری شده خواهد بود. برای اشخاص خاطی مجازات شلاق نیز تعیین خواهد شد. برای این افراد مجازات شلاق تا 74 ضربه تعیین می شود.

مجازات حمل مشروبات الکلی هرگز شامل قرار تعلیق تعقیب نخواهد شد و قاضی هرگز چنین احکامی را در این قبیل جرایم صادر نمی کند. به طول کلی این جرایم شامل سه دسته مجازات می شود که هر یک از آن ها بر اساس نوع جرم و شدت عمل آن تعیین خواهند شد.

مصرف مشروبات الکلی در کشور

جرم حمل مشروبات الکلی بسیار سنگین است. برای این دسته جرایم مجازات های نقدی، تنبیهات فیزیکی و… در نظر گرفته می شود. مجازات حمل و نگهداری از مشروبات الکلی در کشور ما مشابه با حمل مواد مخدر تعیین می شود. در قانون و فرهنگ مذهبی کشور ما نیز مصرف این مواد الکلی به شدت منع شده است. البته تنها مصرف این مواد ممنوع نیست! بلکه حتی با نگهداری و حتی جا به جایی آن با وسایل نقلیه نیز به شدت برخورد شده و مجازات های سنگینی برای این اعمال در نظر گرفته می شود. در قوانین مجازات اسلامی جرایم نقدی نیز برای این دسته اعمال غیر قانونی تعیین می شود.

جرم نگهداری مشروبات الکلی
مجازات جرم حمل مشروبات الکلی

مجازات مربوط به نگهداری از مشروبات الکلی در اتومبیل

جرم نگهداری مشروبات الکلی در خانه با نگهداری از آن در داخل اتومبیل متفاوت است. هر یک از این جرایم، مجازات های خاص خود را دارند. در خصوص نگهداری از این مواد در اتومبیل از ماده قانونی 703 مجازات اسلامی استفاده می شود. بر اساس این قانون نگهداری از این مواد در اتومبیل نیز جرم محسوب می شود. اما تعیین مجازات برای این جرایم شرایط به خصوصی دارد. در وهله اول مقدار مشروب کشف شده در اتومبیل مشخص می شود. اگر که در یک وسیله نقلیه بیشتر از 20 لیتر از این مواد کشف شود، دو حالت در نظر گرفته می شود.

در برخی موارد راننده از وجود این مواد در اتومبیل آگاهی دارد. به این ترتیب اتومبیل به نفع دولت مصادره خواهد شد. اما در صورتی که راننده اطلاعی از وجود این مواد نداشته باشد، جریمه نقدی برای او تعیین خواهد شد و به وضعیت پرونده بر اساس قوانین این حوزه رسیدگی می شود.

شکایت از جرایم نگهداری از مشروبات الکلی

مجازات حمل مشروبات الکلی برای بار اول و سایر دفعاتی که افراد مرتکب این جرایم می شوند، متفاوت است. در برخی شرایط افراد با چنین جرایمی رو به رو می شوند و قصد شکایت از فرد خاطی را دارند. اگر این جرایم را مشاهده کردید، فورا به کلانتری محل مراجعه کرده و مراتب را گزارش دهید. در وهله دوم باید ادله مربوط به ادعای خود را به مراجع قانونی مربوطه ارائه دهید تا شکایت شما به صورت قانونی ثبت شود.

این ادله می توانند در قالب مواردی چون شهادت شهود، استشهاد نامه محلی، جمع آوری آمارهای قانونی و… باشند. برای ثبت شکایت از جرم نگهداری مشروبات الکلی باید به دفاتر الکترونیکی مراجعه کرده و شکایت خود را از طریق این مراجع ثبت کنید. در ادامه تحقیقات مقدماتی این پرونده توسط مامورین انجام شده و به پرونده رسیدگی می شود.

رسیدگی به پرونده جرایم حمل و نگهداری مشروبات الکلی

جرم حمل مشروبات الکلی در فرودگاه زیر نظر کارشناسان و مامورین مربوط به این پرونده ها رسیدگی خواهد شد. پس از طرح شکایت از سوی شاکیان پرونده، فرد خاطی دستگیر شده و مراحل تحقیقات آغاز می شود. سپس بازپرس پرونده وارد عمل می شود و مجرم یا غیر مجرم بودن فرد متهم را بررسی می کند. در ادامه در صورت مجرم بودن متهم پرونده، قرار جلب مربوطه صادر خواهد شد.

سپس در ادامه پرونده برای دادستان ارسال می شود تا کیفرخواست مجرم مربوطه نیز صادر شود. در ادامه برای تعیین مجازات پرونده را برای دادگاه کیفری ارسال می کنند و روند رسیدگی به آن طی می شود. بدون شک کمک گرفتن از یک وکیل مشروبات الکلی در شیراز می تواند در حل این پرونده ها به شما کمک شایانی بکند.

مجازات حمل مشروبات الکلی
جرم نگهداری مشروبات الکلی در خانه

تخفیف در مجازات نگهداری و حمل مشروبات الکلی

مجازات نگهداری مشروبات الکلی در برخی موارد قابل تخفیف است. قاضی پرونده با بررسی برخی جنبه های پرونده در برخی موارد تخفیفات زیر را برای مجرم و خاطی در نظر می گیرد:

  1. تقلیل مدت زمان حبس افراد تا سه درجه برای موارد خاص
  2. تبدیل حکم مصادره کلیه اموال به مجازت های نقدی که به نفع مجرمین است.
  3. تبدیل حکم انفصال دائم به موقت
  4. سایر مجازات ها نیز بسته به شرایط پرونده بین 1 تا 3 درجه قابل تقلیل خواهند بود. این گونه تخفیفات در روند رسیدگی به پرونده برای برخی مجرمین اعمال می شود. در برخی موارد نیز احکام صادره تقلیل یا تبدیل خواهند شد.

جمع بندی نهایی گزارش

در این مطلب در رابطه با مجازات حمل مشروبات الکلی و رسیدگی به پرونده های قانونی مربوط به این جرایم اطلاعاتی را بررسی کردیم. با در نظر گرفتن این نکات، آشنایی با مجازات های تعیین شده برای این دسته جرایم را میسر می کند. بر اساس این اطلاعات هر یک از این مجازات ها بر اساس شدت جرایم انجام شده، محل انجام، مدت زمان و… متفاوت خواهند بود. حکم صادره بسته به شرایط افراد خاطی و تعدد جرایم او در این زمینه نیز تغییر خواهد کرد. حتی در برخی پرونده ها برای افراد خاطی تخفیفاتی نیز در نظر گرفته شده است؛ البته این موارد بسیار محدود بوده اند.

WeCreativez WhatsApp Support
پیام خود را برای ما بگذارید و منتظر پاسخ ما بمانید
سلام، vpn خود را روشن کنید
به بالا بروید