توقیف اموال شوهر برای مهریه

فهرست محتوا
توقیف اموال شوهر برای مهریه

طبق بخشنامه رئیس قوه قضائیه، نحوه و تشریفات توقیف اموال برای مهریه به این صورت است که توقیف اموال باید ابتدا از طریق اداره ثبت انجام شود. و در صورتی که توقیف اموال شوهر برای مهریه از طریق اداره ثبت انجام نشود، می توان دادخواست توقیف را از طریق دادگاه ثبت کرد.

مهریه مالی است که بلافاصله پس از عقد نکاح به مالکیت زن در می آید و زن هر زمان که بخواهد می تواند از شوهر خود پول مهریه را مطالبه کند. بله، این مسئله بسته به اینکه مهریه عندالاستطاعه باشد یا عندالمطالبه متفاوت است. در هر صورت گرفتن مهریه از حقوق قانونی زوجه است و زن می تواند برای مطالبه این حق اقدام قانونی کند.

هنگام درخواست مهریه معمولاً این ترس وجود دارد که وقتی شوهر متوجه شد زن قصد گرفتن مهریه را دارد، مال خود را به خویشاوندان و آشنایان خود بدهد و از دین بگریزد. در این موارد تصمیم زن به توقیف اموال دریافتی به عنوان مهریه می باشد.

با توجه به اینکه طبق بخشنامه رئیس کل دادگستری، تشریفات و شیوه های توقیف اموال شوهر برای مهریه کاملاً تغییر یافته و امروزه شرایط خاصی اعمال می شود، این مقاله به بررسی روش های توقیف اموال ناشی از مهریه و پس از توقیف اموال می پردازد. در این گزارش در مورد دریافت مهریه از طریق دفترخانه اداره ثبت و مصادره اموال به دلیل مهریه از طریق دادگاه توضیح خواهیم داد.

توقیف اموال شوهر برای مهریه
توقیف اموال برای مهریه

روش های توقیف اموال برای مهریه

تا قبل از زمان صدور و ابلاغ بخشنامه ریاست دادگستری، روش های ضبط دارایی مهریه شامل مصادره دارایی از طریق دادگاه و ضبط دارایی از طریق اداره ثبت بود. در چنین شرایطی زن باید با در نظر گرفتن وضعیت خود و شوهرش به هر کدام از این مراجع جهت توقیف اموال شوهر برای مهریه مراجعه می کرد. به عنوان مثال، زنی که شوهرش اغلب برای تجارت به خارج از کشور سفر می کند، از روش مصادره دارایی از طریق اداره ثبت برای جلوگیری از خروج سریع شوهرش استفاده می کند.

اما صدور و ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضائیه منجر به تغییرات اساسی در وصول مهریه و نحوه توقیف دارایی ها بابت مهریه شد. بر اساس این بخشنامه که به موجب بند ب ماده ۱۱۳ قانون جدید مهریه ابلاغ شده است:

کلیه خانم های متقاضی مهریه باید در اولین قدم به اداره ثبت مربوطه مراجعه و اموال را مصادره کنند. در صورتی که اداره ثبت فهرست اموال قابل توقیف ضمن عقد را مشخص نکند، و ظرف دو ماه پس از ثبت تقاضای توقیف اموال زوجیت، اموال زوج را مصادره نکند و یا پس از شش ماه سند ازدواج را اجرا نکند، فرد می تواند با اخذ گواهی مربوطه از اداره ثبت به دادگاه خانواده درخواست دهد.

دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و دادگاه های خانواده تا زمان صدور گواهی فوق از پذیرش هرگونه درخواست مطالبه مهریه و مصادره اموال برای مهریه ممنوع هستند.

با عنایت به این وضعیت و اینکه مصادره اموال از حساب مهریه توسط اداره ثبت باید مقدم بر مصادره از سوی دادگاه باشد. ابتدا در قسمت های بعدی به این میپردازیم که مصادره اموال از طریق اداره ثبت با کمک وکیل دعاوی مهریه در شیراز به چه صورت است. و پس از توضیح نکات مربوط به آن، در مورد توقیف اموال شوهر برای مهریه از طریق دادگاه صحبت میکنیم.

توقیف اموال شوهر برای مهریه زن به وسیله اداره ثبت

به طور کلی توقیف اموال از طریق اداره ثبت مشروط به مراحل و شرایط زیر است:

  1. متقاضی توقیف اموال برای مهریه به دفتر محل اجرای صیغه ازدواج مراجعه و تقاضای صدور اجراییه می نماید. اداره ثبت این درخواست را به آخرین نشانی که در سند ازدواج برای زوجین درج شده است ارسال می کند. و زوجه را برای ثبت پرونده به اداره ذیصلاح این اداره راهنمایی می کند.
  2. زوجه با صدور اجرائیه توقیف اموال برای مهریه و فاکتور ارسال اخطاریه به زوج و سایر مدارک لازم از قبیل شناسنامه، کارت ملی و سند ازدواج به دستگاه مربوطه مراجعه و پس از تشکیل پرونده اجرایی برای تحقق مهریه، رونوشت صادر می کند. برای شوهر حکم صادر می شود و 10 روز به او مهلت می دهند تا مهریه را بدهد یا اموال را معرفی نماید.
  3. پس از استرداد اخطاریه، چنانچه زوج ظرف 10 روز از تاریخ اخطاریه نسبت به پرداخت وجه یا دادن دارایی اقدام ننماید. زوجه می تواند با مشورت بهترین وکیل شیراز و از طریق وزارت دادگستری نسبت به ضمیمه دارایی جهت پرداخت اقدام نماید. در حال حاضر در صورتی که مال اعم از منقول و غیرمنقول ملک زوج باشد و جزء دارایی های غیرقابل توقیف یا معافیت از دیون نباشد، زوجه می تواند دعوای نصب و فروش و وصول اموال را به ثبت برساند.
  4. مبلغ مربوط به توقیف اموال شوهر برای مهریه به وسیله اداره ثبت، یک بیستم مبلغ مهریه درخواست شده یا نیم عشر محسوب می شود.
توقیف اموال برای مهریه
توقیف اموال شوهر برای مهریه

توقیف مال برای مهریه زوجه توسط دادگاه

در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ ثبت تقاضای توقیف اموال شوهر برای مهریه از سوی دادگاه، دارایی های زوج را شناسایی و توقیف نکند. یا ظرف شش ماه سند ازدواج را اجرا نکند و مهریه را وصول ننماید، زوجه می تواند نسبت به اخذ حکم اجرائیه اقدام کند. برای این کار و جهت دریافت مهریه باید به دادگاه خانواده مراجعه کنید. مصادره اموال برای مهریه از طریق مراجع قضایی طبق دستورالعمل زیر انجام می شود:

زوجه موظف است با در دست داشتن مدارک لازم، گواهی مربوطه را از اداره ثبت اخذ نماید. و با گواهی ثبت احوال، شناسنامه، کارت ملی و سند ازدواج به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و تقاضای مطالبه مهریه و ضبط دارایی های مستحقین را ارائه دهد.

در این مرحله اگر مهریه زن تا بیست میلیون تومان باشد، درخواست مهریه به هیأت حل اختلاف انجام می شود. اما اگر مبلغ مهریه از 20 میلیون تومان بیشتر شود، دعوا به دادگاه خانواده می رود.

نکته ای که باید در نظر داشت این است که از آنجایی که در زمان مصادره اموال برای مهریه توسط اداره ثبت، وجهی به دست زوجه نرسیده و زن ناگزیر به دادگاه مراجعه کرده است، بعید است که در این مرحله نیز وجه دریافتی داشته باشد. اما از آنجایی که ممکن است بین ثبت و توقیف مال برای مهریه توسط دادگاه، اموال یا اموالی به نحوی مانند ارث در اموال زوجین لحاظ شود، در این مرحله نیز امکان توقیف وجود دارد.

دادگاه خانواده با وصول درخواست مهریه، تاریخ رسیدگی را تعیین و پس از یک بار رسیدگی به درخواست مهریه، تصمیم می گیرد.
رای مهریه 20 روز پس از تاریخ ابلاغ زوج در سامانه ثنا یا در صورت تجدیدنظرخواهی پس از صدور رأی دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازم الاجرا است.

در ادامه بخوانید: ابرا مهریه در قبال طلاق

جمع بندی نهایی

در طول فرآیند اجرای درخواست توقیف اموال شوهر برای مهریه، اگر زوجه در آن مدت به اموال زوج دست پیدا کند و دادخواستی مبنی بر رسیدگی به زمان اجرا نداده باشد. زوجه می تواند از دادگاه تقاضای توقیف اموال به عنوان مهریه و فروش اموال را بنماید.

در این مقاله در رابطه با روش های توقیف اموال برای مهریه صحبت کردیم. و مشخص شد که به دو صورت می توان اقدام به درخواست مصادره اموال کرد. یک روش از طریق دادگاه و روش دیگر از طریق اداره ثبت محلی. علاوه بر این جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با وکلای مربوط به حوزه خانواده در شیراز مشورت داشته باشید. تا شما را در این امر یاری نمایند.

به بالا بروید