مسئولیت مدنی وکیل در برابر موکل

فهرست محتوا
تعهدات وکیل در برابر موکل

وکیل نمی تواند عملی را که از حرفه وکالت او خارج است انجام دهد. بهترین وکیل شیراز باید تصرفات خود مصلحت موکل را به طور کامل رعایت کند و از آنچه که موکل صراحتا به او واگذار کرده است یا برطبق قرائن و عرف و عادت داخل در اختیار اوست تجاوز نکند.

طبق ماده ۶۶۶ قانون مدنی هرگاه وکیل به عنوان مقصر خسارتی به موکل خود وارد کند که عرفان وکیل سبب آن بوده نسبت به زیان های وارده بر موکل موظف می باشد و زمانی که وکیل نسبت به ضررهای وارد شده بر موکل خود مقصر نباشد هیچگونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

انواع مختلف وکالت عبارتند از:

 1. وکیل انتخابی
 2. وکیل تسخیری
 3. وکیل معاضدتی
 4. وکیل اتفاقی
 5. وکیل دعاوی مدنی
 6. وکیل تأمین اجتماعی
 7. وکیل اداره کار و کارگران در شیراز
 8. وکیل خانواده در شیراز
 9. وکیل مالیاتی
 10. وکیل کیفری
 11. وکیل مهاجرت شیراز
 12. وکیل شرکت
 13. وکیل امور اداری و استخدامی
 14. وکیل مالکیت فکری و معنوی
 15. وکیل ورشکستگی
 16. وکیل جراحت شخصی و حوادث

مسئولیت مدنی وکیل

وکیل از جانب موکل نماینده می شود تا کارهای موکل خود را انجام دهد و موکل را از اقداماتی که انجام می دهد مطلع می کند، لذا وکیل باید حساب زمان وکالت خود را به موکل خود پس دهد و آنچه را که به جای موکل دریافت کرده است به وی برگرداند.

وکیل نسبت به اموال موکل که در دست دارد و همچنین نسبت به اسنادی که در طول وکالت خود از موکل خود بدست آورده امانت دار محسوب می شود؛ بنابراین در صورتی که برای اموال اتفاقی افتاد، وکیل در آن مقصر نمی باشد و نسبت به آن موظف نیست ولی اگر وکیل در نگهداری آن اموال کوتاهی کند مقصر محسوب می شود و بابت آن مسئول می باشد.

مسئولیت مدنی وکیل در برابر موکل
تعهدات وکیل

ایفای تعهد وکیل

بر اساس علم حقوق، ما از دو نوع تعهد برخوردار می باشیم:

۱- تعهدات عام

در حوزه تعهدات عام بیشتر مواردی منظور است که قانون – اخلاق و وجدان ما آن را حکم می کند.

 ۲- تعهدات خاص

اما در بخش تعهدات خاص تنها قانون نسبت به آن صریحا اشاره دارد و همه بطور برابر ملزم به انجام آن می باشند. در اینجا تعهدات وکیل در زمینه نوع خاص می باشد و قانون، این نوع از تعهدات را بصورت کامل معین کرده است و در صورتی که وکیل نسبت به تعهدات خود عمل نکند موکل می تواند بطور قانونی با وکیل خود برخورد کند.

از مهمترین تعهداتی که وکیل در زمان عقد قرارداد وکالت وظیفه دارد آنها را رعایت کند می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- تعهد به انجام موضوع وکالت مهمترین قسمت از تعهدات وکیل را تشکیل می دهد و قانون تأکید فراوانی بر روی این مسئله دارد که وکیل وظیفه دارد در تمام طول وکالت خود نسبت به تعهدات قانونی متقابلی که در مقابل موکل دارد پایبند باشد، و باید طبق مقررات قانونی تمامی این مسائل را رعایت کند؛ با توجه به اینکه نوع وکالت مطلق یا مقید باشد دامنه ی تعهدات وکیل متفاوت است.

در زمینه ی وکالت مطلق وکیل تام الاختیار است که از سوی موکل خود تمام مسئولیت اموری که به وی واگذار شده را انجام بدهد اما در حوزه ی وکالت مفید دامنه ی وکالت به طور کامل برای وکیل مشخص می باشد که در اینجا وظیفه وکیل نسبت به مطلق محدودتر است.

2- راز دار بودن وکیل یکی از اصول حرفه‌ای شغل وکالت می باشد طبق ماده‌ی ۳۰ قانون وکالت وکیل باید اسراری را که توسط وکالت از طرف موکل خود مطلع می شود و همچنین اسرار مربوط به حیثیت و شرف موکل را حفظ کند.

از سوی دیگر قانون جهت رعایت نکردن این موضوع ضمانت اجرایی در نظر گرفته است؛ به این صورت که اگر وکیل راز موکل خود را فاش کند تحت تعقیب و مجازات کیفری و مدنی و انتظامی خواهد بود.

3- تعهد وکیل مبنی بر رعایت مصلحت موکل با توجه به قوانینی که وجود دارد از دیگر تهعدات وکیل محسوب میشود. وکیل موظف است در دوران وکالت خود به مصلحت موکل توجه ویژه‌ای داشته باشد؛ به گونه‌ای که کاری برخلاف آن انجام ندهد.

طبق ماده‌ی ۴۱ قانون وکالت در زمانی که ثابت شود وکیل نسبت به موکل خود خیانت کرده و حق و حقوقی از موکل ضایع کرده باشد، محرومیت ابدی از حرفه وکالت برای وکیل در نظر گرفته می شود؛ در ضمن موکل می تواند خسارت خود را از وکیل درخواست کند.

تعهدات وکیل در مقابل موکل
مسئولیت مدنی وکیل

مسئولیت وکیل در برابر موکل

انجام اقدامات بعد از به عهده گرفتن وکالت از طرف موکل عبارتند از:

 1. دادن مشاور حقوقی به موکل خود
 2. تنظیم دادخواست
 3. شکوائیه
 4. قرار داد
 5. نوشتن لایحه برای موکل
 6. همراهی و همکاری با موکل خود در مراکز دولتی و غیردولتی و قضایی
 7. انجام دادن مسئولیت وکالت در مدت متعارف و پیگیری کار موکل
 8. دیدار وکیل قبل از جلسه رسیدگی با موکل خود دیدار و دریافت تمام جزئیات و اسناد و مدارک لازم برای دفاع از او
 9. رازداری و عدم فاش کردن اسرار موکل
 10. دفاع از حق موکل طبق ضوابط قانونی
 11. پرهیز از واگذاری حق وکالت به وکیل یا شخص دیگر بدون رضایت موکل
 12. میانجیگری و داوری کردن با رعایت قوانین و مقررات قانونی
 13. خودداری کردن از نوشتن شرط بر خلاف اخلاق حسنه و بر خلاف عرف در وکالت نامه
 14. داشتن صداقت با موکل خود
 15. داشتن حس وجدان کاری
 16. داشتن پروانه وکالت
 17. انتخاب درست مکانی که در آن به پرونده رسیدگی شود
 18. پاسخ دادن به هر گونه اوراق دادگاهی که توسط طرف دیگر ثبت شده است مانند درخواست اسناد
 19. بررسی و خواندن دقیق پرونده
 20. مسئول در مقابل تصمیم گیری در مورد رویه های قانونی و راهکارهای قانونی
 21. مسئولیت وکیل عمدتاً به امور فنی و حقوقی و تاکتیکی مربوط می شود و به طور معمول از موکل انتظار نخواهند داشت که از مراحل دادرسی اطلاع و آگاهی داشته باشد
 22. تشخیص صلاحیت علمی
 23. آگاه بودن از قوانین و نظارت داشتن کامل بر پرونده موکل خود
 24. صبوری در مقابل کار پرونده

قراردادهای وکیل

بعضی از قراردادها به صورت شفاهی تنظیم می شوند ولی مهم است که قرارداد وکالت به شکل مکتوب تنظیم شود. نکاتی که در تنظیم قرارداد وکالت باید به دقت آن کنید عبارتند از:

 • مشخصات وکیل و موکل که باید بطور کامل و دقیق در قرارداد نوشته شود.
 • موضوع قرارداد وکالت که باید بصورت واضح و مشخص در قرارداد ذکر شود.
 • حدود اختیارات وکیل که اهمیت ویژه‌ای دارد زیرا وکیل تنها در انجام دادن کارهایی که از طرف موکلش به وی واگذار شده است صلاحیت دارد.
 • حق الوکاله وکیل که با توجه ارزش عمل انسان و اینکه هیچ کس کاری را به صورت رایگان و مجانی انجام نمی دهد و همچنین از نظر قانونی برای باطل کردن تمبر مالیاتی، ضروری است که حق الوکاله وکیل در قرارداد نوشته شود.

وکیل باید طبق تعرفه قانونی حق الوکاله خود را از موکل دریافت کند، اما هردو طرف می توانند در مورد حق الوکاله به کمتر یا بیشتر از تعرفه قانونی آن به توافق برسند.

بعد از به عهده گرفتن حق وکالت از موکل خود به منظور حفظ حقوق هر دو طرف، باید تعهدات طرفین بطور صریح در قرارداد نوشته شود و توصیه می شود قبل از امضاء کردن قرارداد وکالت، موضوع وکالت نامه را بصورت کامل بخوانند و در صورتی که برای موکل متن نامفهوم باشد از وکیل خواسته می شود که موضوع را بطور واضح برای موکل توضیح دهد.

WeCreativez WhatsApp Support
پیام خود را برای ما بگذارید و منتظر پاسخ ما بمانید
سلام، vpn خود را روشن کنید
به بالا بروید