بهترین وکیل شرب خمر در شیراز تضمینی

بهترین وکیل تضمینی شرب خمر در شیراز حکم این جرایم را به شدت کاهش داده و شرایط قانونی مساعدی برای رسیدگی به این پرونده ها ایجاد می کند. ویژگی ها و توانایی های این وکلا برای انتخاب هر یک مورد توجه قرار می گیرند. وکیل شرب خمر شیراز باید از دانش و تخصص کافی برای حضور در این دادگاه های حقوقی برخوردار باشد.

شرب خمر در قانون و شرع کشور ما بسیار نکوهیده بوده و مورد سرزش قرار گرفته است. این نوشیدنی ها هم برای سلامت جسم ضرر دارند و هم نظم اجتماعی را بر هم می زنند. به همین خاطر قانون گذاری در این حیطه با سختگیری های بسیار زیادی انجام می شود.

وکیل شرب خمر شیراز

بررسی عمل شرب خمر از دیدگاه قانونی

وکیل شرب خمر شیراز کور راه های حقوقی را نیز برای دفاع از موکلین خود در دادگاه های شرب خمر امتحان می کند. مصرف مشروبات الکلی در جامعه ما به دلیل اعتیاد آور بودن این مواد و خارج کردن افراد از حالت تعادل جرم محسوب می شود؛ این درحالی است که در برخی از جوامع همه رده های سنی بدون محدودیت از این نوشیدنی ها استفاده می کنند.

آن چه سبب جرم بودن استفاده از این نوشیدنی ها در کشور می شود، قوانین آیین فقهی اسلام است. در این قبیل جرایم سه رکن مادی، قانونی و معنوی جرم نیز بررسی نخواهد شد؛ چرا که حکم الهی در خصوص آن روشن و واضح است. در قانون کشور ما در رابطه با تعیین مجازات این جرایم نیز از آیین اسلام استفاده شده است.

به همین خاطر وکیل شرب خمر شیراز باید به قوانین فقهی و آیین اسلامی در رابطه با این جرایم اشراف داشته باشد تا بهترین دفاعیات را در دادگاه های مربوطه از موکل خود انجام دهد.

[hfe_template id=’8870′]

اثبات جرم شرب خمر و وکیل شرب خمر شیراز

برای اثبات این جرایم، روش های مختلفی وجود دارند؛ اقرار، شهادت و علم قاضی از مهمترین ادله اثبات این جرایم به شمار می روند که این جرایم را اثبات می کنند. اثبات یا رد این جرایم برای وکلای این حوزه بسیار پیچیده و دشوار است. به همین خاطر در رابطه با اثبات ادله باید فرایند به خصوصی صورت بگیرد که در ادامه هر یک را بررسی می کنیم.

همچنین بخوانید: وکیل خانواده شیراز

وکیل شرب خمر شیراز
بهترین وکیل شرب خمر شیراز

اثبات جرم شرب خمر با روش اقرار

در صورتی که متهم خود جرم و گناه خود را قبول کرده و به انجام آن اقرار کند، دیگر نیازی به هیچ سند شفاهی یا کتبی نخواهد بود. به همین خاطر وکیل شرب خمر شیراز همواره پس از دستگیری متهم از او می خواهد که هیچ برگه ای را امضا نکند؛ در صورتی که اقرار متهم در این پرونده ها وجود نداشته باشد، فرایند اثبات وقوع جرم کمی سخت و پیچیده خواهد شد.

به همین خاطر انکار و عدم اقرار در این پرونده ها یک اصل اساسی برای جلوگیری از حکم های سنگین دادگاه به شمار می رود. البته در قانون شرایطی برای اقرار در نظر گرفته شده است؛ در وهله اول فرد باید عاقل و بالغ باشد، سلامت عقل و بلوغ جسمانی او در این خصوص مورد توجه قرار می گیرد.

دوم این که در صورت جهالت فرد نسبت به جرم، اثر اقرار از بین می رود؛ یعنی اگر فردی نسبت به عواقب جرم خود آگاهی نداشته باشد، اثر اقرار از نظر دادگاه خنثی می شود.

همچنین بخوانید: وکیل مواد مخدر در شیراز

وکیل شرب خمر در شیراز
وکیل شرب خمر شیراز

علم قاضی برای اثبات شرب خمر

در صورتی که خود مجرم، به انجام جرایم صورت گرفته اقرار نکند، قانون و قاضی منتظر اقرار او باقی نمی ماند! شهادت در این پرونده ها یکی از مهمترین روش های اثبات به شمار می رود. در صورتی که دو مرد عادل وقوع جرمی را شهادت دهند، اثبات آن عملا صورت می گیرد.

در این زمینه علم قاضی نیز یکی از مهمترین روش های اثبات به شمار می رود. از نظر برخی فقها، علم قاضی به تنهایی برای اثبات کافی نیست؛ اما برخی دیگر معتقد هستند، در صورتی که علم قاضی با مدارک و شواهد موجود در پرونده تلفیق شود، اثبات جرم به سهولت انجام خواهد شد.

مهمترین وظیفه بهترین وکیل تضمینی شرب خمر در شیراز، جلوگیری از علم قاضی به جرایم صورت گرفته در دادگاه های مربوطه است. این فرایند بسیار سخت و پیچیده است؛ ثابت کردن این که قاضی اشتباه کرده، همیشه وکلا را به دردسر می اندازد.

در این پرونده ها نداشتن بهترین وکیل شیراز، پیگیری امور را بسیار دشوار می کند؛ شما می توانید با پرداخت هزینه وکیل شرب خمر شیراز در مجازات خود تخفیف بگیرید.

مجازات شرب خمر در قانون اسلامی

مجازات این جرایم در قانون کشور ما بسته به نوع جرم صورت گرفته و نوع خمر نوشیده شده متفاوت است. نوشیدن خمر، در شرایط مکانی و زمانی به خصوصی صورت می گیرد که در مجازات تعیین شده تاثیر گذار است. مجازات تعیین شده برای نوشیدن این مواد الکلی، غالبا حد است. حتی خوردن آب جو نیز موجب مجازات حد می شود.

در کنار مجازات حد، مجرم به دو تا شش ماه حبس نیز محکوم می شود. در مجازات اسلامی، جرایم خرید و فروش مشروبات الکلی نیز مورد بررسی قرار می گیرند. حمل و نگهداری و تولید این مواد، با مجازات 6 ماه حبس و 74 ضربه شلاق برای فرد مجرم همراه خواهد بود.

در این میان وارد کردن مشروبات الکلی و به نوعی قاچاق آن، به 5 تا 6 سال حبس منتهی می شود؛ این پرونده ها در محاکم عمومی بررسی شده و حکم نهایی در این بخش صادر خواهد شد. شما می توانید، با پرداخت هزینه وکیل شرب خمر شیراز به عنوان دستمزد او، حکم دادگاه را تا حدودی تقلیل دهید.

همچنین بخوانید : وکیل سفته در شیراز

وکیل شرب خمر شیراز
بهترین وکیل شرب خمر در شیراز

جمع بندی

بهترین وکیل تضمینی شرب خمر در شیراز در خصوص پرونده های شرب خمر، خدمات شایسته ای ارائه می دهد. هزینه وکیل شرب خمر شیراز بر اساس نوع پرونده موجود تعیین می شود. این پرونده ها با در نظر گرفتن جرم صورت گرفته بررسی می شوند و در هر یک مجازات فرد خاطی متفاوت خواهد بود. شرایط اثبات این جرایم کمی دشوار است و در مواردی از آزمایشگاه های مراکز پزشکی قانونی نیز در این زمینه کمک گرفته می شود. هر یک از این وکلا با داشتن علوم کافی، خدماتی در راستای کاهش حکم مجازات موکلین ارائه می دهند.

به بالا بروید