در چه مواردی طلاق از طرف زن مورد پذیرش قانون میباشد؟

فهرست محتوا
شرایط طلاق از طرف زن

طلاق از طرف زن

بر اساس قانون جمهوری اسلامی ایران، طلاق از طرف زن در ایران به راحتی امکان پذیر نیست مگر به این دو شرط:
1.در شرایط خاصی مثل عسر و حرج باشند.
2.وکالت طلاق داشته باشد.
بطورکلی یک زن نمی تواند به راحتی یک مرد طلاق بگیرد و به زندگی مشترک خود پایان دهد. حتی اگر زندگی سخت و مشقت باری دارید نیز شما باید راه های زیادی را برای این کار طی کنید. امروزه متاسفانه پدیده طلاق در شیراز بسیار افزایش پیدا کرده است و موجب شده تا وکیل طلاق شیراز نیز افزایش داشته باشد.

طلاق از طرف زن با داشتن شرط حق طلاق

وکالت حق طلاق که از سوی مرد به زن اعلا میشود به دو صورت انجام می گیرد:
1.به صورت شروط ضمن عقد در سند ازدواج بنویسند.
2.مرد به مراکز اسناد رسمی رفته و وکالت طلاق خود را به همسر و یا هر شخص دیگری اعطا کند.

3نکته طلایی در رابطه با شرط حق طلاق:

الف)  وکالت طلاق حتما باید به صورت محضری و رسمی باشد و ثبت سیستمی نیز بشود.
ب) یک مرد، زمانی که حق طلاق را به زن اعطا می کند، می تواند شروطی نیز تعیین کند. به عنوان مثال مرد می تواند تعیین کند حق طلاق در ازای بخشیدن مهریه باشد.
ج) حق طلاق نیز دو نوع بلا عزل و قابل عزل دارد که نوع این حق را نیز مرد تعیین می کند.

طلاق از طرف زن در شیراز
طلاق از طرف زن به کمک بهترین وکیل طلاق در شیراز

فرق طلاق از طرف مرد با زن

مراحل طلاق از طرف زن به شرطی که حق طلاق داشته باشد، بدون نیاز به همسر انجام می گیرد. در واقع این نوع طلاق، مانند طلاق از طرف مرد می باشد که به صورت توافقی و حتی بدون حضور طرف مقابل انجام می گیرد.
شما برای انجام این نوع طلاق، نیاز به بهترین وکیل طلاق شیراز دارید که در این کار خبره و ماهر باشد. شما می توانید به صورت حضوری به دفاتر وکالت وکیل طلاق شیراز مراجعه کنید و برای ثبت طلاق در شیراز اقدام نمایید.
لازم است این نکته را بدانید که حق وکالت زن در طلاق مطلق نیست و مراحل طلاق به سرعت طی نخواهند شد. ما در بسیاری از سند ازدواج ها شاهد این جمله هستیم که سر دفتر دار به غلط آن را نوشته و صرفا برای دلخوش کردن زوجه می باشد: حق طلاق به زوجه داده شد.
این شرط که در سند ازدواج قید می شود و ما در بالا آن را ذکر کردیم، اثر حقوقی ندارد چرا که حق طلاق قابل واگذاری نیست بلکه می توان وکالت آن را واگذار کرد.

حال آنکه مراحل طلاق از طرف مرد، طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی بدون نیاز به اثبات خاصی و به صرف اراده وی میباشد و براحتی می‌تواند زن را طلاق بدهد! بهمین خاطر است که میگویند اختیار طلاق با مرد است و نیازی به هماهنگی و اجازه زن ندارد. حتی اگر زن راضی به طلاق هم نباشد، مرد میتواند طبق همان قاعده ماده ۱۱۳۳ و با استفاده از نظر مشاور رأی طلاقزن را طلاق دهد و اگر چه ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی به صراحت حق طلاق را به مرد داده است ولی میتواند شرایطی که قبلاً در عقدنامه تعیین شده در صورت عدم ایفاء به آن شرایط توسط زن از ارکان اثبات ادعا برای طلاق باشد.

وکیل طلاق خوب در شیراز برای طلاق از طرف زن

همانطور که تا به اینجا متوجه شدید، زن براحتی و تنهایی نمیتواند اقدام به طلاق داشته باشد و از آنجایی که از قانون و ماده های آن هم بی خبر است حتما شخصی را میخواهد که در مرحله اول وی را آگاه سازد که حتی اگر بخواهد برای طلاق هم اقدام کند، با آگاهی از قوانین پیش برود. آن شخص همان وکیل طلاق در شیراز میباشد

تیم حقوقی ما از بهترین وکیل طلاق شیراز برخوردار بوده و شما می توانید در مورد موضوعات مختلف از جمله: طلاق از طرف مرد، طلاق از طرف زن، حق طلاق، مهریه، نفقه و دیگر موضوعات مربوط به زندگی مشترک با این وکلای ماهر مشورت کنید.

طلاق از طرف مرد زودتر به نتیجه میرسد یا طلاق از طرف زن؟

طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، درخواست طلاق از طرف مرد زودتر از درخواست طلاق از طرف زن به نتیجه میرسد.

راه های طلاق از طرف زن که مورد پذیریش قانون است؟

درصورتی که زن نتواند مرد را مجاب به طلاق توافقی نماید و اگر وکالت در طلاق (حق طلاق) از شوهر هم نداشته باشد، تنها راه او ارائه دادخواست طلاق به دادگاه خانواده میباشد. زوجه می تواند درخواست طلاق خود را در دادگاه خانواده شهری که هم اکنون ساکن است ارائه دهد و هم در دادگاه خانواده محل اقامت شوهر.

طلاق از طرف زن، پرونده ای است که مراحل طلاق و دادگاه ۳ مرحله است (بدوی،تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور)

1- عدم پرداخت نفقه از سوی همسر

بر اساس ماده 1129 قانون مدنی در صورتی که زن باید بتواند امتناع شوهر از پرداخت نفقه و یا عجز او در پرداخت را در دادگاه ثابت نماید. در این صورت دادگاه شوهر را مجبور به طلاق زن می کند و چنانچه شوهر حکم را اجرا نکند خود دادگاه یا نماینده او اقدام به اجرای صیغه طلاق و امضای سند طلاق خواهد کرد.

 

2- عسر و حرج زن
این مورد مهم ترین و فراگیر ترین راه برای طلاق زن و درخواست طلاق زوجه میباشد، طبق ماده 1130 قانون مدنی، زن این حق را دارد که اگر ادامه زندگی مشترک طبق مستندات موجود برای او با مشقت همراه باشد از دادگاه خانواده تقاضای طلاق کند این مورد مشمول عسر و حرج قرار می گیرد.موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد.

الف- ترک زندگی خانوادگی توسط مرد، حداقل به مدت 6ماه متوالی یا 9ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه

ب- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلای وی به مشروبات الکلی

ج- محکومیت قطعی مرد به حبس پنج سال یا بیشتر

د- ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر مرد که عرفا باتوجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد.

هـ- ابتلاء مرد به بیماری های صعب العلاج روانی

3- غیبت زوج
بر اساس ماده 1029 قانون مدنی غیبت شوهر به مدت بیش از چهار سال از مواردی است که زن بر اساس آن می تواند درخواست طلاق کند.

4- شروط دوازده گانه ضمن عقد ازدواج
شروط مندرج در عقدنامه که در صورت تحقق هر کدام از آن ها، زن می تواند دادخواست طلاق بدهد. توسل به شروط ضمن عقد نکاح به عنوان دلیل برای طلاق به درخواست زوجه، ظرایف و پیچیدگی هایی دارد که مراجعه و مشاوره با وکیل متخصص طلاق را ضروری می نماید.

5- وکالت بلاعزل طلاق داشتن زن
به عنوان شرط ضمن عقد ازدواج یا بر اساس عقد لازم دیگر .

طلاق از طرف زن در شیراز
طلاق از طرف زن به کمک بهترین وکیل طلاق در شیراز

در چه صورتی طلاق از طرف زن مورد پذیرش قانون قرار میگیرد؟

 

راه های مختلف برای طلاق از طرف زن عبارت اند از:
1.عدم پرداخت نفقه از سمت همسر: طبق قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، زنی که بتواند عدم پرداخت نفقه همسرش را ثابت کند، دادگاه مرد را مجبور به طلاق زن می کند و اگر مرد حکم را اجرا نکند موجب می شود تا دادگاه این حکم را بدون حضور مرد انجام دهد.
2.عسر و حرج زوجه: بنا به گفته بهترین وکیل طلاق شیراز که از قانون مدنی کشور نقل می کرد، این گزینه مهم ترین راه برای طلاق از طرف زن می باشد. در واقع طبق قانون مدنی کشور زنی که زندگی سراسر از سختی و مشقت باری را دارد و این موارد را در زندگی خود داشته باشد حق طلاق دارد:
الف. ترک زندگی توسط زوج به مدت شش ماه
ب. اعتیاد زوج به مواد مخدر و یا الکل که موجب از هم پاشیدگی آرامش خانواده شده باشد.
ج. حکم حبس زوج به مدت پنج سال یا بیشتر
د. ابتلای زوج به بیماری غیر قابل درمان
3. غیبت همسر: وکیل طلاق شیراز در این باره می گوید اگر مردی بیش از چهار سال زندگی خود را ترک کرده و رفته باشد، زن می تواند با مراجعه به دادگاه به صورت غیابی از همسر خود جدا شود.
4. شروط ضمن عقد: در صورت تحقق هر یک از 12 حقوقی که در عقدنامه ذکر شده اند، زن می تواند با مراجعه به بهترین وکیل طلاق شیراز، به صورت قانونی از همسر خود جدا شود.
5. وکالت بلاعزل طلاق زن: اگر این وکالت در عقدنامه ذکر شده باشد، زوجه می تواند درخواست طلاق کند و از همسر خود جدا شود.
6. سپردن مراحل طلاق به وکیل طلاق شیراز: احتمالا این بند برای شما بسیار عجیب می باشد اما باید این نکته را ذکر کنیم که داشتن یک وکیل خوب در حوزه طلاق باعث می شود تا شما سریعتر به هدف خود برسید و در این راه سختی های کمی را متحمل شوید.

پیمایش به بالا
به بالا بروید