نحوه اعتراض به نظریه پزشکی قانونی

فهرست محتوا
اعتراض به نظریه پزشکی قانونی

اعتراض به نظریه پزشک قانونی : پزشکی قانونی نظریه های خود را در دو دسته کلی در فرآیندهای مربوط به دادرسی اعلام می کند، دسته اول معایناتی است که تحت نظارت پزشکی قانونی به منظور تعیین کیفیت و کمیت صدمات جسمی (جراحات) و یا ارائه پرونده در خصوص شخصیت یک فرد (مانند معاینات روانی یا معاینه باکرگی) و تشخیص این معاینات بالینی در صورت درخواست به مراجع قضایی ارسال می شود. دسته دوم، نظرات تخصصی پزشکی است که توسط پزشکی قانونی برای تشخیص گناه و شناسایی مقصر (مثلاً در تصادفات در محل کار یا هنگام تشخیص گناه پزشکان و پرسنل پزشکی) انجام می شود.

آیا پزشکی قانونی مراحل کمیسیونی هم دارد؟

در مواردی که اصحاب دعوا با نظریه پزشکی قانونی مخالفت کنند و قاضی یا بازپرس با رسیدگی مجدد به پزشکی قانونی موافقت کند، پرونده به اداره کل کمیسیون پزشکی قانونی ارجاع می شود. قبل از تشکیل پرونده در دفتر کمیسیون رسیدگی کننده به موضوع؛ کارمزد کمیسیون با توجه به چیزی که قانون تعریف خواهد کرد، واریز خواهد شد.

پس از واریز پول؛ پرونده در دفتر کمیته تخصصی مرتبط با پرونده صورت می گیرد. پس از ارائه پرونده و قبل از تشکیل جلسه کمیته، کارشناس قانونی پرونده باید مدارک و مستندات مربوط به پرونده را جمع آوری و از افراد مرتبط با پرونده توضیحاتی را دریافت کند.

اعتراض به نظریه پزشک قانونی
اعتراض به نظریه پزشکی قانونی

تاریخ و ساعت تشکیل جلسه توسط کارشناس مسئول موضوع با مشورت کارشناس مسئول کمیسیون تعیین و به اطلاع اعضای کمیسیون و شرکت کنندگان در پرونده می رسد. حضور در جلسه سه نفر بوده و کارشناس رسمی دادگستری شرکت کننده در جلسه مسئولیت اداره جلسه و تنظیم پروتکل را بر عهده دارد.

لازم به ذکر است که طبق قانون تعداد اعضای کمیسیون در این جلسه یک نفر خواهد بود. پس از تشکیل جلسه اعضا پس از بحث و بررسی، نظر خود را به صورت خلاصه در صورت جلسه درج می کنند، در نهایت با رای دو سوم اعضا در جلسه قرار می گیرد، صورت جلسه درج می شود. نظر کمیته به صورت صریح و منطقی منتشر خواهد شد، صورت جلسه پس از امضای کلیه شرکت کنندگان در جلسه، به دست رئیس مرکز بهداشت و بیمارستان و یا بخش کمیته خواهد رسید. رئیس کمیته این حوزه در اسرع وقت رسیدگی خواهد کرد. نحوه اعتراض به نظریه پزشکی قانونی

همچنین بخوانید:
وکیل جرایم پزشکی شیراز
بهترین وکیل دیه در شیراز
وکیل تصادف در شیراز

چقدر زمان لازم است که به نظریه پزشکی قانونی اعتراض و شکایت شود؟

در هر دور هزینه های برگزاری جلسات به عهده معترض به آیین نامه یا تشریفات جلسه می باشد که با تصمیم قاضی یا بازپرس پرداخت می شود. میزان این حق الزحمه بسته به نوع موضوع صادره و کمیسیون تخصصی آن متفاوت است و این حق الزحمه بر اساس مقررات قانونی هنجاری منتشر شده توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می شود. لازم به ذکر است در صورتی که کارشناس پزشکی قانونی پس از معاینه پزشکی قانونی نتواند وضعیت فوق الذکر را مشخص کند و مدیر عامل شرکت برای تعیین پرونده لازم به تشکیل کمیسیون باشد، این تعرفه لغو می شود.

یک هفته پس از اعلام نظر کمیسیون، نظر وکیل حقوقی قابل اعتراض است. یافتن و جستجوی یک وکیل مجری قانون که در پرونده شما متخصص باشد می تواند روند را به میزان قابل توجهی سرعت بخشد.

در مواردی که موضوع پرونده جرایم پزشکی باشد، قاضی یا بازپرس پرونده برای نظر کارشناسی موضوع را به هیات انتظامی سازمان نظام پزشکی ارجاع می دهد و در صورت اعتراض طرفین، قاضی یا بازپرس می توانند رجوع کنند. موضوع به هیأت تجدیدنظر سازمان نظام پزشکی گفته می شود و در صورتی که هیأت مزبور نظریه کارشناسی هیأت بدوی را با توجه به مستندات و اوضاع و احوال معتبر و معلوم بداند، مراتب را تأیید و به ذینفع اعلام می‌نماید. و سپس مراتب را با نظر صریح خود به مراجع قضایی اعلام کنند.

اعتراض به نظریه پزشک قانونی
اعتراض به نظریه پزشک قانونی

چگونه می توان پرونده را به پزشکی قانون ارجاع داد؟

اگر قاضی تصمیم به روشن شدن در هر موردی گرفت، باید نظر پزشک را جلب کند، بتواند پرونده را به پزشک مورد نظر ارجاع دهد و البته باید توضیح دهد که هدفش از این کار چیست، یعنی چه موضوعی را می خواهد توضیح دهد.

در صورت اعتراض دادستان ها به نتیجه گیری اولین معاینه پزشکی قانونی و موافقت قاضی یا کارشناس با انجام مجدد معاینات پزشکی قانونی، پرونده به اداره کل کمیسیون های معاینات پزشکی قانونی ارسال می شود. قبل از مراجعه به دفتر کمیسیون رسیدگی کننده به پرونده؛ کمیسیون باید طبق تعرفه به کلیه حساب های ورودی واریز شود.

پس از پرداخت پول؛ پرونده به ریاست کمیته ویژه مرتبط با این پرونده ارسال می شود. پس از تشکیل پرونده و قبل از تشکیل جلسه کمیسیون، کارشناس منصوب قانونی مسئول پرونده باید اسناد و مدارک مرتبط با موضوع را جمع آوری و همچنین از افراد مرتبط با موضوع و شاهد اطلاعات کسب کند.

کارشناس مسئول پرونده با هماهنگی کارشناس مسئول کمیسیون، تاریخ و ساعت تشکیل جلسه را تعیین می کند و به اعضای کمیسیون و همچنین طرفین پرونده اعلام می شود. حد نصاب جلسه با حضور سه نفر از اعضا می باشد و مسئولیت دستورالعمل جلسه و تنظیم خلاصه جلسه به عهده کارشناس حقوقی حاضر در جلسه می باشد.

لازم به ذکر است طبق قانون اعضای سازمان حاضر در جلسه باید خود فرد. پس از تشکیل جلسه اعضا به بحث و تبادل نظر می پردازند و نظرات خود را به اختصار در صورت جلسه می نویسند و در نهایت صورت جلسه با رای دو سوم اعضای حاضر در جلسه تشکیل می شود. و نظر کمیته صریح و واضح اعلام می شود، پس از امضای صورت جلسه به امضای کلیه اعضای جلسه، معاونین پزشکی یا رئیس اداره کمیته می رسد. کمیته ها در بخش میانه و به مراجع قضایی ارسال می شود که به زودی مورد نیاز خواهد بود.

سخن پایانی

بدیهی است که تنها بهترین وکیل شیراز نمی تواند در همه زمینه های حقوقی خدمات ارائه دهد. و به همه موکلان خود راهنمایی تخصصی کند. بنابراین گروهی از وکلا در دفتر وکالت حضور می یابند که هر کدام به صورت تخصصی و جمعی می توانند به شما کمک کنند. اگر شما در رابطه با مباحث حقوقی مانند نحوه اعتراض به نظریه پزشکی قانونی سوال دارید، حتما با ما تماس بگیرید. تا همکاران ما یک تایم مشاوره برای شما هماهنگ کنند. در آن تایم می توانید تمامی سوالات خود را بپرسید.

پیمایش به بالا
به بالا بروید